elenabojan@prestexpert.ro     +40 723 323 969

Audit Financiar

Date cu caracter personal

Va informam pe aceasta cale ca datele furnizate de catre dumneavoastra in acest formular vor fi folosite doar in scopul de a va identifica. In acest scop datele completate mai sus nu vor fi transmise catre alte parti si vor fi stocate pe o perioada de 12 luni de catre SC ExpertSuccess777 SRL

Auditul fnanciar reprezinta un control independent al carui rezultat se consemneaza intr-un raport adresat celui care a contractat cu auditorul exercitarea acestei activitati, care asigura:

 • credibilitatea informatiei in vederea luarii de catre utilizatori a unei decizii
 • profesionalism
 • calitatea serviciilor
 • increderea utilizatorilor in serviciile oferite de auditorii fnanciari profesionisti

Servicii de audit financiar

 • Intocmirea de rapoarte de audit anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Standardele de Audit General Acceptate
 • Diagnostic financiar
 • Audit intern si investigatii financiare
 • Efectuarea de analize-diagnostic financiar detaliate in vederea fuziunilor, lichidarilor
 • Certificarea bilanturilor contabile
 • Transpunerea informatiilor din bilanturile contabile intocmite in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, in alte sisteme contabile (IAS)
 • Auditarea situatiilor financiare si a conturilor anuale
 • Evaluarea eficientei si profitabilitatii firmelor
 • Identificarea politicilor contabile cele mai adecvate
 • Aprecierea controlului intern prin indicarea punctelor „forte” si a punctelor „slabe”
 • Verificari specifice
 • Auditarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere